Op uiteenlopende marketingcommunicatievragen van bedrijven en instellingen antwoordt Media Sheadows met effectieve dienstverlening op specifieke gebieden:

Mediaplanning en media-inkoop

Media Sheadows is al jaren heel goed thuis in de selectie van media en middelen, timing en afstemming hiervan, doelgroepprofilering etc. Het planningsproces omvat verder titel- en zenderkeuze, samenstelling en optimalisatie media-inzet, het samenstellen van kostenbegroting en de daadwerkelijke inkoop van media en middelen.

Vaak worden infoservices (continu proces) en voortgangsoverleg (continu proces) onderschat, maar die zijn in de dagelijkse praktijk juist van onschatbaar belang. Overleg over productie art & copy,reserveringen en bevestigingen, materiaalspecificaties en inleverdata, de administratieve verwerking, controle in- en verkoop, en in voorkomende gevallen de afwikkeling van klachten bij exploitanten horen allemaal bij het totale proces, dat Media Sheadows tot in de puntjes beheerst en graag voor u uitvoert.

Public Relations

Overheden, non-profitorganisaties en commerciële bedrijven moeten voortdurend communiceren om in balans te blijven met hun omgeving. Afstemming is broodnodig, omdat die omgeving steeds sneller verandert. Moderne organisaties proberen niet alleen meer te beïnvloeden; ze luisteren zeer goed naar hun doelgroepen en participeren in gesprekken die consumenten en bedrijfsfunctionarissen voeren.

Media Sheadows mediabusiness+ wil praktijkgerichte inzichten en richtlijnen bieden, gebaseerd op actuele ontwikkelingen, die van belang zijn voor de communicatie van allerlei organisaties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opbouwen van mediarelaties, aan het belang van emotie in communicatie of aan het overbrengen en laten overkomen van een boodschap.

Een gesprek met Media Sheadows kan u overtuigen van het nut van het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met de relevante publieksgroepen. Want PR is veel meer dan ervoor zorgen dat een persbericht in een relevant medium wordt opgenomen.

Sponsoring

Sponsoring is het communicatie-instrument bij uitstek om zowel de eigen identiteit tot uitdrukking te laten komen, als om zich te onderscheiden van de concurrentie. Nog niet zo lang geleden ging die onderlinge strijd vooral over product(eigenschappen), de toegevoegde waarde en de uitstraling. Nu is communicatie steeds vaker van doorslaggevend belang. Communicatie via sponsoring is laten zien wie en wat je bent. Sponsoring is communicatie door associatie, wordt vaak sympathiek gevonden en kent vele doelstellingen.

Het dienstenpakket van Media Sheadows in dit vakgebied is vooral bedoeld voor ondernemers die niet dagelijks met een staf van deskundigen op het gebied van communicatie, marketing en reclame kunnen overleggen over sponsoring. Het afnemen van de diensten van Media Sheadows is zinvol voor reeds gesponsorden en voor hen die nog op zoek zijn naar sponsors.

Eventmanagement

De afgelopen jaren heeft de organisatie van events in Nederland een enorme vlucht genomen. Dat geldt zowel voor grote als kleine evenementen, voor zakelijke events als congressen en voor publieke events zoals het PinkPop festival. De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn steeds hoger geworden en de vraag naar eventmanagers is in snel tempo gegroeid.

Media Sheadows neemt u mee door het landschap van doelstellingen, publiek, financiering, procesgang, conceptontwikkeling en zelfs risicobeheersing.

Mediaorganisatie

Of een organisatie groot is of klein, of een afdeling omvangrijk is of dat de mensen multifunctioneel inzetbaar zijn, het gaat om het zo effectief en flexibel mogelijke inzetten van uw specialisten. Maar hoe pak je dat aan? Wie doet wat? Blijven de taken intern of moet een en ander worden uitbesteed?
Een gesprek met Media Sheadows kan voor helderheid en oplossingen zorgen. En die afspraak is snel gemaakt!

Mediaopleidingen

Zijn uw mensen nog op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op marketingcommunicatiegebied? Heeft u nog zicht op het omvangrijke aanbod van cursussen en opleidingen op dit gebied?
Media Sheadows beschikt over de kennis en ervaring om stroomlijnend op te treden. De oplossing kan ook liggen in een in-company cursus en dat hoeft heus niet altijd veel te kosten. In enkele dagdelen kan heel veel worden verteld en zijn uw mensen weer volledig up-to-date!

Mediageldstromen

Wie verdient wat in medialand? Met welke businessmodellen werken de exploitanten? Welke kosten hebben ze? Wat verdienen de leveranciers in de bedrijfskolom? Hoeveel korting is er maximaal mogelijk?

Een gesprek met Media Sheadows zorgt voor inzicht en begrip. De op het oog soms nevelige mediawereld ziet er na zo’n gesprek plotseling heel transparant uit…