Media Sheadows is al jaren heel goed thuis in de selectie van media en middelen, timing en afstemming hiervan, doelgroepprofilering etc. Het planningsproces omvat verder titel- en zenderkeuze, samenstelling en optimalisatie media-inzet, het samenstellen van kostenbegroting en de daadwerkelijke inkoop van media en middelen.

Vaak worden infoservices (continu proces) en voortgangsoverleg (continu proces) onderschat, maar die zijn in de dagelijkse praktijk juist van onschatbaar belang. Overleg over productie art & copy,reserveringen en bevestigingen, materiaalspecificaties en inleverdata, de administratieve verwerking, controle in- en verkoop, en in voorkomende gevallen de afwikkeling van klachten bij exploitanten horen allemaal bij het totale proces, dat Media Sheadows tot in de puntjes beheerst en graag voor u uitvoert.