Media Sheadows, gevestigd te Uitgeest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Media Sheadows:
Anna van Renesseplein 8, 1911 KN Uitgeest
M 06 5200 1253 – T 0251 362 064
E-mailen via het Contactformulier in deze website

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Media Sheadows verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het betreft de volgende gegevens:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of de bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt aangeraden betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons via het Contactformulier in deze website, dan verwijderen we de betreffende informatie onmiddellijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Media Sheadows verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of via e-mail contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Media Sheadows neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of
-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld ikzelf) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Persoonsgegevens die sitebezoekers zelf via het Contactformulier in deze website hebben verstrekt, worden niet langer bewaard dan 90 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Media Sheadows verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruikte cookies of vergelijkbare technieken

De website Media Sheadows gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Media Sheadows gebruikt cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van deze website en uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lees hier meer over cookies op de website van veiliginternetten.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het Contactformulier in deze website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan en niet door iemand die onbevoegd is of daartoe geen toestemming van u heeft, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tevens willen wij u wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De bescherming van uw gegevens nemen wij zeer serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via het Contactformulier in deze website.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor ze nodig zijn.

Vragen en feedback

Met regelmaat wordt gecontroleerd of de website aan het privacybeleid voldoet. Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, of inzage wenst in uw gegevens, mail dit dan via het Contactformulier.