Overheden, non-profitorganisaties en commerciële bedrijven moeten voortdurend communiceren om in balans te blijven met hun omgeving. Afstemming is broodnodig, omdat die omgeving steeds sneller verandert. Moderne organisaties proberen niet alleen meer te beïnvloeden; ze luisteren zeer goed naar hun doelgroepen en participeren in gesprekken die consumenten en bedrijfsfunctionarissen voeren.

Media Sheadows mediabusiness+ wil praktijkgerichte inzichten en richtlijnen bieden, gebaseerd op actuele ontwikkelingen, die van belang zijn voor de communicatie van allerlei organisaties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opbouwen van mediarelaties, aan het belang van emotie in communicatie of aan het overbrengen en laten overkomen van een boodschap.

Een gesprek met Media Sheadows kan u overtuigen van het nut van het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met de relevante publieksgroepen. Want PR is veel meer dan ervoor zorgen dat een persbericht in een relevant medium wordt opgenomen.