Sponsoring is het communicatie-instrument bij uitstek om zowel de eigen identiteit tot uitdrukking te laten komen, als om zich te onderscheiden van de concurrentie. Nog niet zo lang geleden ging die onderlinge strijd vooral over product(eigenschappen), de toegevoegde waarde en de uitstraling. Nu is communicatie steeds vaker van doorslaggevend belang. Communicatie via sponsoring is laten zien wie en wat je bent. Sponsoring is communicatie door associatie, wordt vaak sympathiek gevonden en kent vele doelstellingen.

Het dienstenpakket van Media Sheadows in dit vakgebied is vooral bedoeld voor ondernemers die niet dagelijks met een staf van deskundigen op het gebied van communicatie, marketing en reclame kunnen overleggen over sponsoring. Het afnemen van de diensten van Media Sheadows is zinvol voor reeds gesponsorden en voor hen die nog op zoek zijn naar sponsors.